San Diego January 08

San Diego County January 08

Batiquitos lagoon

White tailed kite

White tailed kite

Kite

Kite

Kite

Kite

Kite

Kite

Kite

Kite

Kite

Kite

Kite

Kite

San Elijo Lagoon Ecological Reserve

Yellow rumped warbler

Yellow rumped warbler

Yellow rumped warbler

Yellow rumped warbler

White Pelicans

White Pelicans

White Pelicans

White Pelicans
La Jolla Cove

Seals

Seals

Seals

Seals

Seals

Seals

Pheobe taking off

Pheobe taking off

Brown Pelicans

Brown Pelicans

Brown Pelicans

Brown Pelicans

Brown Pelicans

Brown Pelicans

Brown Pelicans

Brown Pelicans

Brown Pelicans

Brown Pelicans

Brown Pelicans

Brown Pelicans

Brown Pelicans

Brown Pelicans

Brown Pelicans

Brown Pelicans

Brown Pelicans

Brown Pelicans

Cove park

Cove park

Cove park

Cove park

Cove park

Cove park

Cove park

Cove park

Cove park

Cove park

Torrey Pines S.P.

Badlands detail

Badlands detail

Badlands

Badlands

Bluff

Bluff

Willet

Willet

Willet

Willet

Willet

Willet

Willet

Willet

Willet

Willet